Cenník

Klinická psychológia

  • Vyšetrenie zbrojný preukaz ................................................................... 100€

  • Vyšetrenie SBS ......................................................................................... 80€

Psychoanalytická psychoterapia

  • Individuálna .............................................................................................. 40€

  • Párová ........................................................................................................ 50€

  • Supervízia ................................................................................................. 40€

Dopravná psychológia

  • Vyšetrenie vodiči skupín B C D E   Taxi ............................................... 85€

  • Odborné poradenstvo pre vodičov ..................................................... 300€

  • Vystavenie duplikátu preukazu ............................................................. 20€

  • Vyšetrenie inštruktor autoškoly .......................................................... 100€

Psychologické poradenstvo

  • Psychologické poradenstvo ................................................................ 50€/60 min.