Psychologické vyšetrenie vodičov

V zmysle zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Posudzujeme psychickú spôsobilosť (psychotesty):

Vodiči skupiny C, D, E

 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov)
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu (KR PZ, OR PZ) u vodičov s oprávnením pre všetky skupiny a podskupiny po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona
 • psychologické posudky vodičov s troma dopravnými priestupkami
 • VRZ motorových vozidiel, vodičov s právom prednostnej jazdy
 • ADR motorových vozidiel s nadrozmerným nákladom, preprava nebezpečného nákladu

Vodiči skupiny B 

 • psychologické posudky vodičov taxislužieb
 • psychologické posudky poštových doručovateľov
 • psychologické posudky vodičov s odobratým vodičským oprávnením
 • psychologické posudky vodičov s troma dopravnými priestupkami
 • psychologické posudky dôchodcov nad 65 rokov
 • psychologický posudok na požiadanie lekára


Vodiči ADR a VZD

 • Psychologické posudky vodičov s nebezpečným nákladom (ADR) - (jedovaté, horľavé, rádioaktívne, ohrozujúce životné prostredie)
 • Psychologické posudky vodičov s výstražnými znameniami (VRZ) - (majáky - policajti, sanitné vozidlá, hasiči)


Inštruktori autoškôl

 • Psychologické posudky inštruktorov autoškôl pre všetky skupiny