Psychoterpia

Poskytujeme nasledovné služby :

  • individuálna a skupinová psychoterapia
  • individuálny i skupinový nácvik psychorelaxácie
  • individuálne a skupinové poradenstvo
  • individuálne a skupinové psychodiagnostické vyšetrenia s využitím výpočtovej techniky
  • psychologické vyšetrenia pre žiadateľov o vodičský preukaz, inštruktorov AŠ, pracovníkov bezpečnostných služieb a držiteľov zbrane
  • súdno-znalecké vyšetrenia z oblasti klinickej psychológie detí i dospelých.

Skupinové psychoterapeutické aktivity pre :

  • klientov s neurotickými problémami
  • deti so špecifickými poruchami učenia a správania

Psychodiagnostika dospelých

Parciálna psychodiagnostika afektivita, depresia, úzkosť, intelekt, organicita, pamäť, pozornosť, neurotické problémy Komplexná psychodiagnostika 

Komplexná psychodiagnostika osobnosti, kognitívnych schopnosti a jednotlivých psychických funkcií osobnosti. 

Psychodiagnostika detí

komplexná psychodiagnostika poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD) psychosomatické ťažkosti úzkostno-depresívne stavy sociálne a iné fóbie posttraumatické stavy negatívny sebaobraz, nízka sebadôvera neorganické...

Psychoterpia

Individuálna psychoterapia

Individuálna psychoterapia predstavuje proces stretnutia klienta s psychoterapeutom, ktorého profesionálna asistencia môže klientovi pomôcť pri zvládaní jeho problémov, náročných životných situáciách, psychických i somatických problémov. Cieľom je získanie hlbšieho porozumenia o sebe samom a svojej situácií, ktorá nám poskytne informácie dôležité k zlepšeniu schopnosti zvládať vlastný život. Pri psychoterapii nejde o obyčajné získavanie rad, ale o hlbšie porozumenie a prijatie seba samého vo svojej celistvosti, budovania zvýšenej odolnosti pre zvládanie životných udalostí, objaveniu slobody prijímania vlastných rozhodnutí. Sedenie trvá približne 50 min a prebieha v dohodnutých - najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách klienta.

Skupinová psychoterapia

Skupinová psychoterapia je metóda, ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členy skupiny, alebo skupinovú dynamiku. Je vhodná zvlášť v situácií, kedy je problém, s ktorým klient prichádza, súčasťou širšieho sociálneho kontextu. Skupina ponúka možnosť nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia. Dokáže motivovať jednotlivca k vysokému nasadeniu, násobiť schopnosti a zručnosti jednotlivých členov.

Párová psychoterapia

Párové sedenia sú prednostne zamerané na riešenia partnerskej alebo rodinnej problematiky a sexuálne ťažkosti vyplývajúce zo vzájomného spolužitia.