O spoločnosti

Naša spoločnosť ...........

 


Metódy vyšetrenia

Metóda psychoanalytickej  psychoterapie

► individuálne

► skupinovo

► s pármi a rodinami

► s dospelými aj detskými klientami

Metóda psychoanalytickej psychoterapie a psychoanalýzy

► individuálne

► metódou skupinovej analýzy v skupinovej psychoterapii  

Naše vízie ... 

Stručný popis, čo môže pacient, klient očakávať

Ďalší text

Ďalší text

Mgr. Pavol Zámečník

Špecializácia : Klinický psychológ a psychoterapeut. Pracuje metódou  psychoanalytickej psychoterapie individuálne, skupinovo, s pármi a rodinami, s dospelými aj detskými klientmi.

Členstvo : 

►Lektor psychoanalytického psychoterapeutického výcviku Inštitútu Aplikované  Psychoanalýzy (IAPSA)

► Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP)

► Viceprezident Slovenskej komory psychológov (SKP)

PhDr. Anna Nagajová

Špecializácia : klinická psychologička, dopravná psychologička a psychoterapeutka.  Pracuje metódou psychoanalytickej psychoterapie a psychoanalýzy pri individuálnych klientoch, metódou skupinovej analýzy v skupinovej psychoterapii.

Členstvo : 

► Lektorka kandidátov Institutu Aplikované Psychoanalýzy (IAPSA)

► Lektorka výcvikovej psychoterapeutickej seba skúsenosti pre kandidátov vo výcviku v Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (SSPAP)

►Lektorka kandidátov Brněnského Institutu Psychoterapie (BIP)