Služby

Klinická psychológia

 • klinicko-psychologická diagnostika
 • vyšetrenia na zbrojný preukaz
 • psychologické vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu
 • neuro-psychologická diagnostika
 • vyšetrenie SBS 

Psychoanalytická psychoterapia

Psychoanalytická Psychoterapia detí a dospelých

 • individuálna
 • skupinová
 • párová
 • supervízia

Dopravná psychológia

 • Držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C, D, E (každých 5       rokov)
 • Žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C, D, E 
 • Vodičov taxislužby
 • Inštruktorov autoškôl
 • Vodičov s odobratým vodičským preukazom
 • Vodičov, ktorí sa pre 3 priestupky podrobujú psychologickému preskúšaniu
 • Vodičov so zdravotnými kontraindikáciami na vyžiadanie lekára
 • Odborné poradenstvo
 • Psychologické poradenstvo

  pre deti a dospelých

  • individuálne
  • párové
  • rodinné