Nové preukazy spôsobilosti

08.07.2020

Od 28.04.2018 sme pristúpili k tlači nových typov preukazov spôsobilosti na plastové karty veľkosti štandardných preukazov ako sú OP, platobné karty, a pod.